IPB WARNING [2] fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to 80.84.53.130:80 (Connection timed out) (Line: 11 of /retail/alocate.php)
IPB WARNING [2] fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource (Line: 36 of /retail/alocate.php)
IPB WARNING [2] stream_get_contents() expects parameter 1 to be resource, boolean given (Line: 37 of /retail/alocate.php)
IPB WARNING [2] fclose(): supplied argument is not a valid stream resource (Line: 51 of /retail/alocate.php)
საფიქრებელნი - ზრახვანი - წმიდათა მთავარანგელოზთა ეკლესიის ფორუმი

მოგესალმებით ( შესვლა | დარეგისტრირება ) 
Reply to this topicStart new topic
> საფიქრებელნი - ზრახვანი, წმ. წერილიდან გაზიარება
აკაკი
პოსტი Jul 27 2010, 22:31
პოსტი #1


Advanced Member
***

ჯგუფი: Members
პოსტები: 52
რეგისტრ.: 27.07.2010
წევრი № 664საფიქრებელნი - ზრახვანი
ანუ მოკლე ლოცვანი სხვადასხვა მდგომარეობისას.

IPB-ს სურათი
- სულიერი განცდები ჩვენთან მაშინ შემოდიან,
როდესაც ჩვენ ყურადღებით ვსწავლობთ წერილებს.
ღმერთი არ არის ჩვენგან განშორებული, ან შორს
მყოფი, იგი გვანიჭებს სიბრძნესა და მადლს, რათა
გავუხსნათ მას გულები.


ლოცვები - და განმარტებები
 1. ამაოებისა და სასოებისათვის - და აწ ვინმე არს თმენა ჩემი, არა თუ შენ, უფალი? და სიმტკიცე ჩემი შენ მიერ არს. | ფს. 38:7 ფსწრაფლმავალი ცხოვრებისათვის
 2. პირველზე უპირველესი - ერთი ვითხოე უფლისაგან, ესევე ვითხოვო | ფს. 26:4 მხედველობაშია სიწმინდე გულისა
 3. დიდი მეფის ქალაქი - იკითხეთ მშჳდობაჲ იერუსალჱმისა და განგებულებაჲ მოყუარეთა შენთა | ფს. 121:6 მხედველობაშია იესო ქრისტე და სწავლება მისი
 4. მხნედ! - ძლიერად! - განძლიერდი და მჴნე იყავ, ნუ შესძრწუნდები, ნუცაღა გეშინინ | ისუ ნავ. 9:1 მხნეობისათვის, ცხოვრებისეულ ბრძოლაში.
 5. არ შეგვეშინდეს ბოროტის - არა შემეშინოს მე ბოროტისაგან, რამეთუ შენ ჩემ თანა ხარ | ფს. 22:4 არანაირი შიში, გრწმენინ ღვთის სიყვარული.
 6. გულით შემუსრვილთან ახლოს - მახლობელ არს უფალი შემუსრვილთა გულითა და მდაბალნი სულითა აცხოვნნეს | ფს. 33:19 ღმერთი ახლოსაა გულით შემუსრვილებთან.
 7. ჩვენი სჯული - რამეთუ ტკბილ და წრფელ არს უფალი; ამისთჳს შჯულიერ-ყუნეს ცოდვილნი გზასა | ფს. 24:8 სიკეთე ღვთის მოძღვრებისა
 8. განსაცდელი დისციპლინისათვის - კეთილ არს ჩემდა, რამეთუ დამამდაბლე, რათა ვისწავლნე მე სიმართლენი შენნი. | ფს. 118:71 განათლება მარადიულობისათვის
 9. სიტყვანი პირისა - და იყვნენ შენდა სათნო სიტყუანი პირისა ჩემისანი და ზრახვანი გულისა ჩემისანი შენ წინაშე მარადის. | ფს. 18:15 გონება გულისა...
 10. დავუბრუნდეთ ღმერთს - მიწყალე მე, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა აჴოცე უსჯულოებაჲ ჩემი | ფს. 50:1 მონანიება, პასუხი...
 11. მოქცევა - მოგუაქციენ ჩუენ შენდა მომართ, უფალო, და მოვიქცეთ, და განაახლენ დღენი ჩუენნი, ვითარცა წინაწარ | გოდებანი 5:21 ღმერთი: "სადა ხარ?" ჩვენ: "მოგვაქციენ უფალო.."
 12. ვიხილოთ რჯული - განანათლენ თუალნი ჩემნი, და განვიცადნე საკჳრველებანი შჯულისა შენისანი. | ფს. 118:18 ეხება მომავალი ქალაქის ხილვას
 13. ნუ დაივიწყებ სიონს - აქებდით მას ცანი და ქუეყანა, ზღუაჲ და ყოველი, რაჲ ვალს მას შინა, რამეთუ ღმერთმან იჴსნეს სიონი | ფს. 68:35,36 ეხება ახალ იერუსალიმს
 14. გადარჩენა, მოთმინებითა და იმედით - შენ ხარ თმენა ჩემი, უფალო, უფალო, სასოჲ ჩემი სიყრმით ჩემითგან | ფს. 70:5 იმედით გადავრჩებით...
 15. ნუ გექნება შიში - ნუ გეშინინ, რამეთუ შენ თანა ვარ | ისაია 41:10 რადგან შენთან ვარ მე
 16. ურყევი სიყვარული - შეიყუარო უფალი ღმერთი შენი ყოვლითა გულითა შენითა და ყოვლითა გონებითა შენითა და ყოვლითა ძალითა შენითა | მეორე სჯულ. 6:5 ჩვენ ღვთის სიყვარული გვჭირდება
 17. დავმდაბლობა და გაცნობიერებულობა - იცოდე, ვის წინ დგახარ | გვახსოვდეს, რომ ყოველთვის ღმერთთან თანდასწერებით ვართ
 18. პური ცხოვრებისა - არა პურითა ხოლო ცხონდების კაცი, არამედ ყოვლითა სიტყჳთა, რომელი გამოვალს პირისაგან ღმრთისაჲსა | მეორე სჯულ. 8:6 მივიღოთ სულიერი საზრდო
 19. სათანადო ყურადღება მივაპყრათ - ტკბილ არს უფალი მოთმინეთა მისთათჳს დღესა ჭირისასა და მცნობელ მოკრძალვათა მკრძალავთა მისთა | ნაუმი 1:7 მოვუხმოთ უფალს ჭირში
 20. სათანადო ყურადღება მივაპყრათ - უფლისა ღმრთისა შენისა გეშინოდენ და მას მხოლოსა ჰმსახურებდე, მას შეეყო და სახელსა მისსა ჰფუცვიდე | მეორე სჯულ 10:20 ვიყოთ უფალთან ზიარებაში, მივეწებოთ მას
 21. ურთიერთ მოქმედება ლოცვისა - რომელი იქმოდის კეთილსა, ეძიებს მადლსა კეთილსა, ხოლო რომელი გამოეძიებს ბოროტსა, ეწიოს მასვე. | იგავთა 11:27 სიკეთის კეთებისათვის.
 22. პარადოქსი და ჭეშმარიტება - ყოველნი გზანი ჩემნი წინაწარიხილენ, რამეთუ არა არს ზაკვა ენასა ჩემსა | ფს. 138:4 გამოვიკვლიოთ გულები, უფალმა იცის ყოველივე წინასწარ.
 23. გულახდილობისათვის, გამჭირვალეობისათვის - სრულ იყავ შენ წინაშე უფლისა, ღმრთისა შენისა. | მეორე სჯულ. 18:13 გულწრფელნი ვიყოთ ღვთის წინაშე.
 24. სიყვარულის დაცვა - ვიცი, რამეთუ საუკუნე არს, რომელსა დაჴსნა ჩემი ეგულების, ქუეყანით აღდგინებად | იობი 19:25 ჩვენ მხსნელი გვაცოცხლებს, გვწამს აღდგომისა.
 25. მართალი მსხვერპლი - შეწირეთ მსხუერპლი სიმართლისა და ესევდით უფალს | ფს. 4:6გამოვიკვლიოთ საკუთარი თავი და ვაღიაროთ სინანულით.
 26. ირონია და ხსნა - ჴსნა მოუვლინა ერსა თჳსსა, ამცნო უკუნისამდე აღთქმა თჳსი; წმიდა არს და საშინელ სახელი მისი. | ფს 110:9 კაიაფამ ირონიულად თქვა "ჯობია ერთი მოკვდეს, ვიდრე ერიო" თუმცა ირონიულად იწინასწარმეტყველა, მაგრამ ჭეშმარიტად, ქრისტემ იხსნა ერი თვისი.
 27. მოწყალებისათვის - ივასხის ცოდვილმან და არა მიაგის, ხოლო მართალსა ეწყალინ და მისცის | ფს 36:21 ვიყოთ მოწყალენი
 28. დაპირებული ყრმა, ძე - ყრმა იშვა ჩვენდა ძე, და მოგუეცა ჩუენ | ესაია 9:6 მთელი ისრაელი გადარჩება.
 29. ღვთის დახმარებისა და შეწევნისათვის - მოიხილე შეწევნად ჩემდა, უფალო ღმერთო ცხორებისა ჩემისაო |ფს. 37:23 დამეხმარე უფალო.
 30. მოვუხმოთ უფალს - უფალო, უფალო! ღმერთო მწყალობელო და შემწყნარებელო, სულგრძელო, დიდმადლიანო და ჭეშმარიტო. | გამოსვლ. 34:6 იგი მოვა ჩვენთან
 31. ვადიდოთ უფალი - აუარებდით უფალსა, რამეთუ კეთილ, რამეთუ უკუნისამდე არს წყალობაჲ მისი | ფს. 117:1 მოწყალეა იგი
 32. მსასოებელნი ნუგეშინისცემულნი არიან - მოთმინეთა ღმრთისათა იცვალონ ძალი | ესაია 40:31 ვინც მოითმენს მას უფალი ძალას განუახლებს
გაგრძელება იქნება...


--------------------
IC | XC
---+---
NI | KA

უკუეთუ მოვიდეს სიბრძნე გონებასა შენსა და მეცნიერებაჲ სულსა შენსა, კეთილის-ყოფაჲ გთნდეს, ზრახვამან კეთილმან დაგიცვას შენ და გონებამან წმიდამან დაგმარხოს შენ, რათა გიჴსნეს შენ გზისაგან ბოროტისა და კაცისა, რომელი არა იტყოდის სარწმუნოსა. (იგავთა 2:10-12)

- ადონ იეშუა ჰამეშიახ, ბენ ელოჰიმ, თერახემ ალაი, ანი ქოთე
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page

Fast ReplyReply to this topicStart new topic
ამ თემას კითხულობს 2 მომხმარებელი (მათ შორის 2 სტუმარი და 0 დამალული წევრი)
0 წევრი:

> სწრაფი პასუხის ფორმა
ქართული კლავიატურა ( ჩართვა/გამორთვა ბეჭდვის დროს კლავიშით "~" )

 გამოვიწეროთ თემა? (შეტყობინება ელფოსტით გამოხმაურებებზე) |  ჩავრთო სმაილები? |  დავურთო ხელმოწერა?

   

 
Untitled Document

free counters


ახლა არის: 14.12.2019 - 01:47